Categories per aconsells

Sol al web

Recordeu la pel·lícula Sol a casa? Doncs al nostre web poden passar coses semblants però sense escenes divertides de cubells llegir mes

EL HOSTING

On vius a internet? Una web són un seguit d’arxius que s’executen a un servidor. Aquest servidor està físicament a llegir mes

QR vs BIDI

  Com podem veure molt últimament, moltes empreses i campanyes publicitàries vénen sempre acompanyades d’un estrany codi de punts. ¿BIDI llegir mes