consells

Sol al web

Recordeu la pel·lícula Sol a casa? Doncs al nostre web poden passar coses semblants però sense escenes divertides de cubells... Ver artículo

LA IP Y LAS DNS

Quina és la teva adreça dins d’internet? Una IP sempre es refereix a un punt en internet, un punt geolocalizat,... Ver artículo

EL HOSTING

On vius a internet? Una web són un seguit d’arxius que s’executen a un servidor. Aquest servidor està físicament a... Ver artículo

QR vs BIDI

  Com podem veure molt últimament, moltes empreses i campanyes publicitàries vénen sempre acompanyades d’un estrany codi de punts. ¿BIDI... Ver artículo