Categories for consells

Sol al web

Recordeu la pel·lícula Sol a casa? Doncs al nostre web poden passar coses semblants però sense escenes divertides de cubells leer mas

EL HOSTING

On vius a internet? Una web són un seguit d’arxius que s’executen a un servidor. Aquest servidor està físicament a leer mas

QR vs BIDI

  Com podem veure molt últimament, moltes empreses i campanyes publicitàries vénen sempre acompanyades d’un estrany codi de punts. ¿BIDI leer mas