c. de Girona, 20 | 08010 Barcelona

Quant a Escola d’Administració Pública de Catalunya

L’Escola és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Testimonials

Dani
Jefe de Ventas – Magatzems

Con Grafreak nuestra empresa a mejorado exponencialment la imagen en el mercado , gracias a la creación y elaboración de un nuevo catálogo de productos. Al igual que a nivel on-line, donde la nueva tienda online B2B, esta siendo un referente en nuestro sector

Natalia
Responsable de Lu2

De Grafreak ens agrada que són propers, de confiança i amb una gran capacitat per adaptar-se al que se’ls hi demana. Estem molt contents amb els seus serveis