Plataforma Eleven

Barcelona
www.plataformaeleven.com
test.plataformaeleven.com

Plataforma educativa multieditorial, integral i universal

Eleven és una plataforma educativa que permet accedir a tot tipus de continguts digitals i funcionalitats de gestió docent en una única aula online.

treballs realitzats: