Comunicació

Si no et troben, no existeixes

Posicionar i promocionar la teva web no ha sigut mai una complicació. Aixó ho aconseguim amb el servei de comunicació. Des de Grafreak creem un pla que seguirem per aconseguir els objectius establerts. Que et podem oferir? Serveis SEO, Adwords, Newsletter, Community Manager, Analítica web
sigui per hores o actuacions puntuals amb la redacció de plans de comunicació online, auditories web o accions puntuals de promoció.

Un equip professional en comunicació estarà pendent en tot moment del teu projecte.

Si necessites conèixer l’estat de la teva web, tens necessitats de comunicació online, vols optimitzar la teva publicitat a adwords o altres plataformes, requereixes aplicar millorares de posicionament SEO o creus necessari establir una estratègia digital pel teu projecte, Grafreak som el teu Partner web ideal.